Styre og utvalg


Leder:
Maj Britt Fjerdingen - Tlf: 930 43 344 
Nestleder/framsyning:
Lusie Skott - Tlf: 419 22 369
Sekretær:
Hans Petter Kvikne - Tlf: 950 53 924
Kasserer:
Astrid Øren - Tlf: 950 55 737
Styremedlem (festkomité):
Svein Granøien - Tlf: 900 87 277
Styremedlem (leikråd):
Heidi Tovmo - Tlf: 918 45 541
Heidi Tovmo Tlf: 918 45 541
Karin Løkken
Torill Jørgensen
Svein Granøien - Tlf: 900 87 277
Frida Skott
Ole Bekkos
Sigrun Tørresdal
Geir Hjelvik

Camilla Knutsen - Tlf:


Hans Petter Kvikne - Tlf: 950 53 924
Toril Jørgensen
Olav Vehusheia
Olav Vehusheia
Henrik Grønn
Tore Høsøien
Eystein Ryen
Kåre Idar Sundt

Oskar Tørres Lindstad
Irene Morseth
Kjerstin Betten